Zorgteam

 

De zorg voor de leerlingen vinden we erg belangrijk. In de teamvergadering bespreken wij het welzijn van onze leerlingen. Soms hebben kinderen specifieke zorg nodig en schakelen we onze zorgcoördinator in. De zorgcoördinator ondersteunt mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen met een onderwijsondersteuningsvraag, specifieke sociaal-emotionele of gedragsproblemen.

 

De zorgcoördinator is in school ook verantwoordelijk voor het inventariseren van leerproblemen en leerachterstanden. Het gaat hierbij om leerproblemen bij bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, een taal- en rekenachterstand. Dit geldt ook voor ADHD, ADD, stoornissen in het autistisch spectrum en andere aandoeningen. De mentoren geven deze problemen bij de zorgcoördinator aan. De zorgcoördinator overlegt vervolgens in het zorgoverleg JES (Jeugd en School) met de intern begeleiders over de te volgen weg. Wanneer daar aanleiding voor is, worden de ouders geadviseerd de leerling te laten testen.

 

De schoolmaatschappelijk werker (Dennis Rust, tevens anti-pestcoördinator) maakt eveneens deel uit van het zorgteam. U kunt hem bereiken via de zorgcoördinator.

 

 

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met:

e.dekeyser [at] montaignelyceum.nl (subject: zorgteam) (Ellen de Keyser) (zorgcoördinator)                                              

d.vanbommel [at] montaignelyceum.nl (subject: zorgteam) (Daan van Bommel) (intern begeleider)

e.verroen [at] montaignelyceum.nl (subject: zorgteam) (Eelco Verroen) (intern begeleider)