Het werken van nu: werken in leerdomeinen

 

Het onderwijs op het Montaigne Lyceum past helemaal in de huidige tijd. Het onderwijs is afwisselend en dynamisch, doordat onze leerlingen zowel vaklessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast de ‘gewone’ leslokalen kent de school leerdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken. Klik hier voor een visuele rondleiding in een leerdomein.

 

Veilig en vertrouwd

Het Montaigne Lyceum is een school in de stad die zich kenmerkt door haar dorpse karakter. Doordat wij werken in leerdomeinen, creëren wij hechte lesgroepen met een vast team van docenten. De leerlingen voelen zich daardoor veilig en op hun gemak. De docenten kennen de kinderen in hun domein goed en begeleiden ze bij het zelfstandig werken. Iedere klas heeft een eigen mentor. De hele onderbouwperiode blijven de leerlingen bij elkaar in een domein. Zodra ze naar de bovenbouw gaan, komen ze in een nieuw domein. Die overgang begeleiden we zorgvuldig.

 

Thuisbasis

Een leerdomein is een multifunctionele ruimte, de thuisbasis van leerlingen van verschillende leerjaren. Tijdens een schooldag gaan de leerlingen van daaruit naar de verschillende andere ruimtes in de school: de vaklokalen, het laboratorium, de kunstateliers, de gymzaal. Ze keren gedurende de dag telkens weer terug in het eigen leerdomein: voor het uitvoeren van praktische opdrachten, om de groep te ontmoeten, voor individuele begeleiding van docenten tijdens de domeinlessen of om zelfstandig te werken


Afwisselend

Leerlingen op onze school hebben hierdoor een afwisselend programma. Ze volgen ongeveer voor de helft van de tijd vaklessen en het andere deel van de dag werken ze aan de hand van studiewijzers aan hun opdrachten. Ze leren en werken op hun eigen manier, er is ruimte om zelf keuzes te maken en ze hebben voor een deel zelf sturing en zeggenschap over hun dag. Ze ontwikkelen competenties zoals samenwerken, zelfstandig werken en plannen. Ze volgen niet alleen, ze leren van jongs af aan ook zichzelf te sturen.  

 

Zelfstandig en sociaal

De goede balans tussen lessen volgen en zelfstandig kunnen werken, maakt het Montaigne Lyceum zo bijzonder. Het sluit ook uitstekend aan op het zelfstandig werken, dat de meeste basisscholen stimuleren. Als een leerling zich bij ons thuis voelt, zegt dat veel over uw kind: zelfstandig, sociaal, een doorzetter. Natuurlijk helpen wij uw kind deze kwaliteiten te ontwikkelen. In de eerste twee jaar investeren we veel tijd in het leren plannen en zelfstandig werken. Zo groeien de leerlingen gaandeweg in zelfstandigheid en zijn ze uitstekend voorbereid op hun vervolgopleiding.