Zo staan wij in het leven

Menu

Tien van Montaigne

Aan de hand van onderstaande 10 basisregels vormen we ons lesprogramma.

1) Ons onderwijs is leerlinggericht
Wij gaan uit van de kwaliteiten van onze leerlingen en richten de leerstof en methode van lesgeven hierop in.  

2) We geven ruimte en aandacht aan verschillende leerstijlen
Mensen leren op verschillende manieren, daarom bieden we de leerstof in diverse vormen aan.

3) Leerlingen leren zoveel mogelijk door te doen
Je leert meer als je het zelf doet, aanraakt en voelt. Daarom heeft ons onderwijs waar mogelijk een praktische component.

4) We hechten aan een goede omgang met elkaar
We zijn een veilige school en voeren een actief beleid hierin.

5) Leerlingen maken gebruik van digitale mogelijkheden
In ons onderwijs maken leerlingen als dat toegevoegde waarde heeft gebruik van digitale leermiddelen.

6) Wij hanteren een activerende didactiek
Leren is meer dan boeken lezen en googelen. Leerlingen krijgen een actieve rol in het leerproces en wij stimuleren ze die ook te pakken.  

7) We leggen verbinding tussen verschillende vakken
Waar we kansen zien, combineren docenten opdrachten van hun vak. Een goed voorbeeld is de excursie naar Yper over de Eerste Wereldoorlog van geschiedenis en Engels.

8) Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces
We bieden leerlingen gerichte studiewijzers aan en met steun van de mentor leren ze hoe ze het beste zelf hun werk kunnen plannen.

9) We bieden leerlingen goede begeleiding en zorg
Elke leerling heeft een mentor. Is er meer nodig? Dan staat een zorgteam klaar om ondersteuning te bieden.

10) We werken vanuit doorlopende leerlijnen
Er is nauw contact tussen Montaigne en basisscholen of vervolgopleidingen. Dit zorgt voor een goede informatieoverdracht.