Inzicht in de resultaten

Menu

Resultaten

Onze leerlingen scoren goed. De inspectie is tevreden over onze school. Er is ruime gelegenheid om door te stromen naar een andere opleiding onder hetzelfde dak. Zo komen ook laatbloeiers tot hun recht. De aansluiting van het Montaigne Lyceum op mbo, hbo en de universiteit blijkt in de praktijk erg goed te verlopen. Zo is er bijvoorbeeld weinig uitval.

Onderzoek van de Haagse Hogeschool toont aan dat onze leerlingen hoger scoren op doorstroom naar het tweede jaar dan leerlingen van andere middelbare scholen uit de omgeving. De leerlingen op de universiteit doen het bovengemiddeld. Daar wordt immers veel verwacht op het gebied van eigen initiatief op het gebied van zelfsturing. Hoe dat kan? Leerlingen geven vaak aan dat dit komt door ons onderwijs, waardoor zij goed voorbereid zijn op zelfstandig werken en het maken van gerichte keuzes.

In het schooljaar 2018-2019 waren de resultaten als volgt:

vwo       99,9%
havo      98,1%
mavo    100%
kader    100%

De resultaten van het Montaigne Lyceum zijn te vinden op Vensters Voor verantwoording