We dragen ons steentje bij

Menu

Opleidingsschool NOD

Het Montaigne Lyceum maakt deel uit van een netwerk met vier lerarenopleidingen, namelijk de TU Delft, de Universiteit Leiden, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam en zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dit Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden heeft als doel om samen nieuwe docenten op te leiden.

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren in spe zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we binnen NOD Haaglanden in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. De samenwerking tussen onze scholen en lerarenopleidingen is op alle fronten gelijkwaardig: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen.. Zo dragen we als school bij aan goede toekomstige docenten. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd.

Meer informatie vindt u op de website van NOD Haaglanden.

Kennisnet Diversiteit

Samen met onze Opleidingsschool en de Universiteit Leiden doen wij praktijkonderzoek, een voorbeeld daarvan is ‘Omgaan met diversiteit op school’. Op de website van de Kenniswerkplaats Diversiteit vindt u meer informatie, het bekijken zeker waard.

https://kenniswerkplaats-diversiteit.nl/