Inspraak

Menu

Enquêtes

Regelmatig worden er tevredenheidsenquêtes uitgezet onder onze leerlingen, onze medewerkers en ons personeel. Zo houden we goed in de gaten hoe het met de school gaat.
De uitslagen van die enquêtes bespreken we in de schoolleiding en met de MR en de leerlingenraad (als het over de leerlingen gaat) en samen halen we er een paar verbeterpunten uit. Met die verbeterpunten gaan we dan aan de slag.