Mentoren en coaches

 

Iedere klas heeft een mentor. De leerlingen in h/v bovenbouw hebben een coach. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De taak van de mentor is het begeleiden van de klas die hij/zij onder zijn hoede heeft. Voor een stevige band tussen mentor en klas heeft iedere leerling in de onderbouw een wekelijkse mentorles. Daarnaast voert de mentor individuele gesprekjes met de leerlingen. Deze contacten gebruikt de mentor om over de leervorderingen te spreken, een persoonlijk gesprek te voeren, leerlingen te begeleiden bij de studie en toekomstmogelijkheden van de leerling te bespreken. In overleg met de overige docenten houdt de mentor de studieprestaties van de leerlingen in de gaten. Hij/zij is dan ook voorzitter van de rapportvergadering van de mentorklas.