Medezeggenschapsraad

 

Leerlingen, medewerkers en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR).

Deze raad bestaat uit drie leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden.

 

De schoolleiding van het Montaigne Lyceum legt beleidsmaatregelen voor aan de MR, waarbij deze gebruik zal maken van haar advies- of instemmingsrecht.

Gespreksonderwerpen zijn onder andere de begroting, de verantwoording van de oudergelden, het veiligheidsplan en de formatie.

 

De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

 • Robert Jan Wes, voorzitter (docent)
 • Marianne de Lang (docent)
 • Thimo Durand (docent)
 • Helma van der Helm (onderwijs ondersteunend)
 • Ilsa de Joode (leerling)
 • Joël Hendriks (leerling)
 • Ben Kiekebeld (ouder)
 • Kirsten Dubbelman (ouder)

 

Mailadressen voorzitter en secretaris:

 • r.wes [at] montaignelyceum.nl (subject: MR%20Montaigne%20Lyceum)
 • m.delang [at] montaignelyceum.nl (subject: MR%20Montaigne%20Lyceum)

 

Vergaderdata 2018-2019:

 • Donderdag 17 mei 2019
 • Dinsdag 19 juni 2019 (onder voorbehoud)

 

 

Agenda en verslagen MR

Hiernaast kunt u de agenda en verslagen van de vergaderingen downloaden.