Doelstelling

 

Ons uiteindelijke doel is leerlingen uitstekend voorbereid te laten doorstromen naar hun vervolgopleiding. De doelstelling van ons onderwijs is dat een Montaigne-leerling:

 

  • betrokken is
  • zelfsturend is, keuzes kan maken, discipline heeft
  • inzicht heeft in eigen kunnen
  • kennis van zaken heeft
  • kan samenwerken
  • verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld
  • klaar is voor de maatschappij

Ons doel is ervoor te zorgen dat de leerstof beklijft. Dit doen wij door leerlingen te stimuleren iets te doen

met de opgedane kennis. Wij helpen ze deze inzichten en vaardigheden te ontwikkelen. Deze onderwijskundige visie werken we in onze lessen uit aan de hand van de basisregels voor ons lesprogramma: de 10 van Montaigne!