Steeds zelfstandiger werken

Menu

Mavo

De mavo-afdeling van het Montaigne Lyceum is een vierjarige opleiding, waarin de leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo. Met een goed eindresultaat kunnen ze ook doorstromen naar de havo. In de onderbouw werken de leerlingen met studiewijzers, die het werk structureren en die wekelijks moeten worden afgetekend door de docenten. Stap voor stap leren de leerlingen steeds meer zelfstandig te werken. Leerlingen die dat nodig hebben kunnen extra ondersteuning krijgen bij het beter plannen en organiseren van hun werk.

Leerlingen van de mavo-onderbouw zitten bij elkaar in het leerdomein en hebben vaak dezelfde docenten. In de bovenbouw van de mavo krijgen de leerlingen soms nieuwe docenten, maar het komt ook regelmatig voor dat een docent mee gaat vanuit de onderbouw. Dit om de continuïteit te bewaken. Leerlingen hebben de gehele opleiding dezelfde afdelingsleider. Voordeel hiervan is dat de school de leerlingen goed kan volgen en dat ouders weten bij wie zij terecht kunnen.

Korte uitstapjes

De reizen die we organiseren vinden plaats in het kader van themaweken, een vakles of vakoverstijgende projecten. Denk hierbij aan een historische wandeling door Delft of een eerste kennismaking met de politiek op het Binnenhof. Ook loopt iedere leerling een beroeps- en maatschappelijke stage.

Een bezoek aan Barcelona

In 3mavo staat een prachtige reis naar Barcelona op het programma. Tijdens deze reis kunnen leerlingen volop kennismaken met de mooie architectuur en de Spaanse en Catalaanse cultuur. Deze reis wordt vooraf op school voorbereid tijdens lessen en in domeinuren. De reis naar Barcelona is een mooie ervaring en zorgt vaak ook voor een hechte band tussen leerlingen en docenten.

Wat is er mogelijk met een mavo-diploma?

De mavo wordt ook wel theoretische leerweg (van het vmbo) genoemd. Het mavo-diploma geeft toegang tot alle niveau 4-opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op onze mavo hebben we ook twee extra keuzevakken;  Kunst en Cultuur en Sport en Bewegen. Op het Montaigne Lyceum is de overstap van mavo naar havo een gebruikelijke stap. We stimuleren leerlingen die dat willen om dat ook te doen en bieden daarvoor een apart programma aan.

Overgangsnormering, PTA & examenreglement

Bekijk de overgangsnormering voor mavo 1 en 2 (onder voorbehoud van goedkeuring door de MR), de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement voor de mavo. Het PTA geeft informatie over toetsen, cijfers en normeringen. U kunt de overgangsnormen hierin terugvinden en ook de afspraken over het inhalen van toetsen.

PTA’s onder voorbehoud van goedkeuring MR gepubliceerd.

Contact

Heeft u vragen over de mavo? Neem dan contact op met:

Maurice van der Made
Afdelingsleider mavo

Maurice van der Made