Maatwerk voor elke leerling

Menu

Kader

Leerlingen met het schooladvies vmbo-kader zijn over het algemeen praktisch ingestelde leerlingen, die het liefst leren door te doen. We begeleiden ze stap voor stap bij het nemen van steeds wat meer verantwoordelijkheid. Daarbij kijken we hoeveel ruimte ze nodig hebben om goed hun werk te kunnen doen in een fijne werksfeer. De ene leerling kan daarbij zelfstandiger aan de slag dan de andere. Zo werken we op maat voor iedere leerling.

De afdeling Kader (klas 1 t/m 4) telt een kleine 100 leerlingen. Eigenlijk is deze afdeling een apart huis in de school, met de voordelen van kleinschaligheid en van de mogelijkheid om gemakkelijk naar de mavo door te kunnen stromen, als een leerling dat kan en wil. Het team is zo ingedeeld, dat de leerlingen van de eerste klas tot en met klas vier dezelfde afdelingsleider en met enige regelmaat ook dezelfde docenten tegenkomen. De docenten kennen de leerlingen door en door en leerlingen en ouders weten bij wie zij terecht kunnen. Een enkele keer komt het voor dat leerlingen niet kunnen doorstromen naar de tweede kader, maar het advies vmbo-basis krijgen. Dit is een bindend advies, waarin wij als school de leerling kunnen begeleiden naar een collega-school die wel een opleiding basis heeft (Corbulo College, College St. Paul of Diamant College).

Wat is er mogelijk met een kader-diploma?

Een kaderdiploma geeft toegang tot niveau 3 en 4-opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Overgangsnormering, PTA & examenreglement

Bekijk de overgangsnormering voor 1 en 2 kader (onder voorbehoud van goedkeuring door de MR), de PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement voor de kader. Het PTA geeft informatie over toetsen, cijfers en normeringen. U kunt de overgangsnormen hierin terugvinden en ook de afspraken over het inhalen van toetsen.

PTA’s onder voorbehoud van goedkeuring MR gepubliceerd.

Contact

Heeft u vragen over de afdeling vmbo-kader? Neem dan contact op met:

Maurice van der Made
Afdelingsleider

Maurice van der Made