Voorbereid op de toekomst

Menu

Havo

De havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een havo-diploma kunnen eventueel ook in het tweede leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) instromen, maar de meeste leerlingen kiezen voor het hoger beroepsonderwijs. Afhankelijk van het gekozen profiel en vakkenpakket kunnen leerlingen na het behalen van het havo-diploma naar het vwo gaan. Dit is een doorstroomkans die wij op tijd met de leerlingen bespreken en stimuleren. Op een school als het Montaigne is een dergelijke stap gemakkelijk en ook heel gewoon.

Extra activiteiten

Buiten de reguliere lesstof prikkelen we de belangstelling van leerlingen met verschillende culturele activiteiten, verdiepingsprogramma’s (linken), excursies en buitenlandreizen.

Cambridge Engels

Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een groot voordeel bij vervolgstudies en toekomstige banen. In de onderbouw is Cambridge Engels daarom een vast onderdeel van het lesprogramma en in de bovenbouw kun je ervoor kiezen. In de klas wordt uitsluitend Engels gesproken. Cambridge Engels kan worden afgesloten met een landelijk examen op verschillende niveaus.

Een 4vwo-leerling vertelt haar persoonlijke verhaal over hoe de Engelse taal je positie in de toekomst kan versterken.

Kosten

De lessen Cambridge Engels zijn gratis. Aan de excursies, studentenuitwisseling en het Cambridge-examen zijn wel kosten verbonden.

Heeft u vragen over de havo? Neem dan contact op met:

Stefan Stad – Afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Marco van de Ven – Afdelingsleider havo/vwo bovenbouw

Stefan Stad
Marco van de Ven