Vwo

 

Gymnasium en atheneum

In het vwo-domein van het Montaigne Lyceum hebben wij in de onderbouw aparte klassen voor het gymnasium en voor het atheneum.

Op het gymnasium krijgen de leerlingen in de eerste klas het vak KCV aangeboden: Klassieke Culturele Vorming. Dit vak bestaat uit vijf verschillende vakken, namelijk Mythologie en Oude Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie, Latijn en Grieks. Het cultuurhistorisch aspect blijft door de jaren heen levendig door reizen naar onder andere Trier en Rome en excursies naar musea en tentoonstellingen.

Bovendien is het gymnasium een interessante opleiding omdat gebleken is dat gymnasiasten in het voordeel zijn door de kennis en vaardigheden die ze bij Latijn en Grieks opdoen. Bij de moderne talen is woorden leren makkelijker voor hen. Ook verkrijgen zij sneller en beter inzicht in de grammatica. Het vertalen van Latijnse en Griekse teksten gebeurt aan de hand van grammaticale regels. Hierdoor wordt het analytisch denken gestimuleerd en dat blijkt winstgevend te zijn bij de exacte vakken.
Leerlingen met een havo/vwo advies kunnen instromen op het atheneum.

 

Atheneumleerlingen krijgen vooral in de geschiedenislessen bijna vanzelfsprekend een stukje klassieke vorming mee. Op het atheneum krijgen de leerlingen technisch ontwerpen, een creatief en technisch vak, dat leerlingen helpt met het ontwikkelen van hun competenties (kritisch denken, ontwerpen, reflecteren, samenwerken, presenteren). Een vwo-diploma geeft toegang tot een vervolgstudie aan de universiteit. Uiteraard kunnen vwo-leerlingen ook doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

 

Buiten de reguliere lessen prikkelen we de belangstelling van leerlingen met een keur aan culturele activiteiten, verdiepingsprogramma's, excursies en buitenlandreizen. Zo bieden wij standaard aan:

 

 

Contact

Heeft u vragen over het gymnasium of het atheneum? Neem dan contact op met:

  • Afdelingsleider havo/vwo-onderbouw Stefan Stad, s.stad [at] montaignelyceum.nl of via het telefoonnummer van de school.
  • Afdelingsleider havo/vwo-bovenbouw Michel Zorge, m.zorge [at] montaignelyceum.nl of via het telefoonnummer van de school.