Havo

 

De havo-opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Leerlingen met een havo-diploma kunnen eventueel ook in het tweede leerjaar van het middelbaar beroepsonderwijs instromen. Afhankelijk van het gekozen profiel en vakkenpakket kunnen leerlingen na het behalen van het havo-diploma naar het vwo gaan. Dit is een doorstroomkans die wij op tijd met de leerlingen bespreken en stimuleren.

 

Extra activiteiten in de onderbouw

In de eerste klas gaan de leerlingen op brugklaskamp. Daarnaast kunen de leerlingen ervoor kiezen om in de eerste klas mee te gaan naar York. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

De leerlingen in het derde leerjaar hebben voor hun profielkeuze een snuffelstage van enkele dagen.

 

Buiten de reguliere lessen prikkelen we de belangstelling van leerlingen met een keur aan culturele activiteiten, verdiepingsprogramma's, excursies en buitenlandreizen. Zo bieden wij aan:

 

Contact


Heeft u vragen over het domein havo? Neem dan contact op met :

  • Afdelingsleider havo/vwo-onderbouw Stefan Stad, s.stad [at] montaignelyceum.nl of via het telefoonnummer van de school.
  • Afdelingsleider havo/vwo-bovenbouw Michel Zorge, m.zorge [at] montaignelyceum.nl of via het telefoonnummer van de school.