Sportief Montaigne

17 december 2018

Dinsdag 11 december hadden de 1e klassen een sportdag gymnastics. Tijdens deze sportdag lieten de leerlingen hun vaardigheden zien op turngebied. Deze vaardigheden werden beoordeeld door een jury. Deze jury bestond uit leerlingen van de bovenbouw. Tijdens het demonstreren van deze oefeningen konden leerlingen kiezen voor een bepaalde moeilijkheidsgraad. De leerlingen probeerden op hun eigen niveau een oefening te demonstreren. Een hele vaardige leerling koos voor niveau 2 of 3. Een leerling die een onderdeel moelijker vond kon kiezen voor niveau 1 of 2.

 

De onderdelen die aan bod kwamen:

Handstand, radslag, trapeze, ringzwaaien, ringen(stil), tumblingbaan, tipsalto op een verhoogd schuinvlak en een hurksprong over een breedte kast.