Leerlingen 6V interviewen minister

31 januari 2019

De examenleerlingen havo en vwo hebben de laatste weken hard gewerkt aan het Profielwerkstuk.

Er zijn weer prachtige werkstukken over zeer uiteenlopende onderwerpen gemaakt, waar veel vakdocenten bij betrokken waren.

 

Mees Wijnants en Cas Pellenbarg (vwo6) hebben een werkstuk gemaakt over ‘het beleggen op de AEX’. In het kader daarvan hebben zij de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, geïnterviewd op het ministerie.

Een geweldige kans, zeer  waardevol en leerzaam. Een goed advies gaf de Minister de jonge beleggers mee: wees je goed bewust van de risico’s, en denk altijd op de lange termijn!

 

Mees, Cas en alle examenleerlingen van het havo en vwo presenteren op school hun werkstuk aan alle belangstellenden (ouders, familieleden, klasgenoten, docenten e.a.) op dinsdagmiddag 12 maart, in de havo/vwo-bovenbouwdomeinen. Van harte welkom!