Infoavonden 2 okt. en 6 nov.

21 september 2018

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Montaigne Lyceum

 

Op het Montaigne Lyceum vinden wij persoonlijk contact met ouders erg belangrijk. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij diverse informatiemomenten voor de ouders van onze leerlingen.

Wellicht heeft u aan de hand van de jaaragenda de data reeds genoteerd. Wij hebben ze hieronder nog even op een rijtje gezet.

 

Kader

Dinsdag   2 oktober      19.00-20.30 uur, infoavond klas 3 kader (lokaal 1.12)

Dinsdag   2 oktober      19.00-20.30 uur, infoavond klas 4 kader (domein 0.5)

 

Mavo

Dinsdag   2 oktober      19.00-21.00 uur, infoavond klas 3 Ma (lokaal 0.1)

Dinsdag   2 oktober      19.00-21.00 uur, infoavond klas 3 Mb (lokaal 0.41)

Dinsdag   2 oktober      19.00-21.00 uur, infoavond klas 3 Mc (lokaal 0.42)

 

Na de algemene informatie is rond 20.00 uur de voorlichting voor de Barcelona reis  in de aula voor 3mavo. De voorlichting van 11 september 16.00 uur komt hiermee te vervallen.

 

Dinsdag   2 oktober      19.00-20.30 uur, infoavond klas 4 Mtu1 (lokaal 1.1)

Dinsdag   2 oktober      19.00-20.30 uur, infoavond klas 4 Mtu2 (lokaal 1.11)

Dinsdag   2 oktober      19.00-20.30 uur, infoavond klas 4 Mtu3 (lokaal 1.12)

 

Havo/vwo onderbouw

Dinsdag   6 november  19.00-19.30 uur, infoavond 3 havo (profielkeuze)

Dinsdag   6 november  19.45-20.15 uur, infoavond 3 vwo (profielkeuze)

 

 

Tijdens de informatieavond kunt u ook kennismaken met de (nieuwe) mentor/coach van uw zoon of dochter. Zij besteden tijdens deze bijeenkomst onder andere aandacht aan ons onderwijssysteem en de begeleiding van de leerlingen. U wordt ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

 

 

Ter informatie: de parkeerruimte is beperkt en het parkeren voor de school is betaald parkeren. Wij adviseren u dan ook op de fiets te komen of de auto te parkeren op het terrein van het Hofbad (gratis).

Voor zover er plek is op de parkeerplaats van de school verzoeken wij u bij de slagboom bij de sportschool te bellen zodat de slagboom voor u kan worden open gedaan. Indien de parkeerplaats vol is zal een andere parkeerplaats moeten worden gezocht.

 

Voor alle andere activiteiten en data verwijzen wij u graag naar de jaaragenda, te downloaden van onze site www.montaignelyceum.nl.