BOEKEN BESTELLEN

12 juli 2018

BOEKEN BESTELLEN

Leerlingen die in 1vwo komen kunnen het vwo-pakket bestellen. Dat is hetzelfde als het gymnasium-pakket.

De leermiddelen voor de gymnasium modules en biologie worden aan de leerlingen op school verstrekt.

 

 

INFORMATIE INLEVEREN BOEKEN

Op maandag 9 juli leveren de leerlingen hun boeken weer in. Dat gebeurt zoals elk jaar in de aula van het Montaigne Lyceum. VanDijk heeft wat zaken veranderd in het inleverproces zodat we het met elkaar nog beter doen dan vorig jaar!

 

INLEVERFORMULIER
Wat is er anders?
Op het inleverformulier staan vanaf dit jaar geen afgeschreven boeken meer. Deze boeken worden niet langer teruggevraagd aan de leerling. Leerlingen mogen deze boeken houden of weggooien. Dit scheelt tijd en nutteloos transport van zo’n 400 containers met boeken.
Leerlingen hoeven voortaan geen inleverformulier meer te printen (het mag wel). Het mailtje met het inleverformulier of een inlevernummer is voor VanDijk voldoende om de inlevering snel te kunnen verwerken.

 

Wat blijft hetzelfde?
Ouders en leerlingen ontvangen twee weken voor de inleverdag het inleverformulier. Natuurlijk stuurt VanDijk ook dit jaar met het inleverformulier een uitleg en een kort instructiefilmpje mee zodat ouders en leerlingen hiermee de inlevering goed kunnen voorbereiden.

 

INLEVEREN OP SCHOOL

Wat is er anders?
VanDijk controleert vanaf dit jaar alle boeken op school op kwaliteit en verwacht hiermee dat leerlingen dan nog voorzichtiger omgaan met de geleende boeken. Het inleveren kost iets meer tijd per leerling, maar VanDijk heeft de bezetting zo aangepast dat de wachttijden voor leerlingen niet toenemen.

 

Het is voor ouders prettig om zo snel mogelijk informatie te krijgen over het resultaat van de inlevering. Leerlingen nemen de geprinte schaderapporten niet altijd mee naar huis en ouders zien de schadefactuur soms pas wanneer ze terugkomen van vakantie. Dat leidt regelmatig tot discussie tussen ouders en leerlingen, maar ook tussen ouders en VanDijk. Daarom mailt VanDijk dit jaar nog dezelfde dag een inleverrapport naar ouders. Daarin staat precies hoe de ingeleverde boeken zijn beoordeeld en wat ouders kunnen doen wanneer niet-ingeleverde boeken toch nog teruggevonden worden. Dat geeft ouders de gelegenheid sneller te reageren en een schaderekening te voorkomen. VanDijk print geen schaderapporten meer op school. Wel krijgen alle leerlingen bij de inlevering een kaartje mee met extra uitleg voor ouders.
 
Wat blijft hetzelfde?
Zo'n 93% van alle leerlingen levert hun boekenpakket netjes in. De meeste schade komt door boeken die zijn kwijtgeraakt. Daarom krijgen leerlingen een reminder en een aantal dagen extra de tijd om boeken alsnog terug te sturen.

Leerlingen die een boek ‘nieuw’ hebben gekregen bij de start van het schooljaar krijgen een schadefactuur wanneer dit boek tijdens de inlevering beschadigd blijkt en daarom wordt afgekeurd. Leerlingen krijgen nooit een schaderekening voor boeken die al gebruikt waren bij de start van het schooljaar.

 

 

Is het niet mogelijk om je boeken in te leveren dan dien je zelf voor verzending zorg te dragen naar Van Dijk Educatie, afdeling inleveren, Postbus 23, 8260 AA  Kampen.

 

Deze zending dient voorzien te zijn van het inleverformulier dat je van VanDijk ontvangt.

Heb je geen formulier ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice van VanDijk:  https://www.vandijk.nl/webshop/klantenservice

 

LET OP: de boeken moeten vóór 1 augustus 2018 teruggestuurd zijn.