Aanmelden Montaigne Lyceum

29 januari 2018

Aanmelden op het Montaigne Lyceum

 

De procedure en het tijdpad voor het aanmelden op het Montaigne Lyceum zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure. Meer informatie hierover vindt u op www.bovohaaglanden.nl

 

Aanmeldtermijn

De aanmeldtermijn loopt van 10 februari tot en met 23 februari 2018.

Aanmelden op het Montaigne Lyceum kan op de volgende momenten:

Maandag 12 t/m donderdag 15 februari              van     08.00-16.30 uur

Dinsdagavond 13 februari                                  van     19.00-20.30 uur

Vrijdagochtend 16 februari                                 van     08.00-12.00 uur

Maandag 19 t/m donderdag 22 februari               van     08.00-16.30 uur

Dinsdagavond 20 februari                                   van     19.00-20.30 uur

Vrijdag 23 februari                                             van     08.00-16.00 uur

 

 

Contact

  • Wanneer u vragen heeft over de aanmeldprocedure dan kunt u contact opnemen met Manon Verschoor via m.verschoor [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20met%20betrekking%20tot%20de%20aanmeldprocedure)
  • Heeft u vragen over de aanmelding voor onze havo en vwo brugklassen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider Stefan Stad via s.stad [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20m.b.t.%20aanmelding%20havo%20en%20vwo%20brugklassen)
  • Heeft u vragen over de aanmelding voor onze kader en mavo klassen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider vmbo Maurice van der Made via m.vandermade [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20aanmelding%20kader%2Fmavo)  of Manon Verschoor via m.verschoor [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20aanmelding%20kader%2Fmavo)
  • Heeft u vragen over passend onderwijs of ons ondersteuningsprofiel dan kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator Ellen de Keyser via e.dekeyser [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20m.b.t.%20passend%20onderwijs%20of%20ondersteuningsprofiel%20Montaigne%20Lyceum)

 

 

Wat is nodig om uw zoon/dochter aan te melden op het Montaigne Lyceum?

  • Ouder(s)/verzorger(s) van de leerling moeten aanwezig zijn in verband met het ter plekke ondertekenen van het aanmeldformulier en de voorkeursscholenlijst.
  • Kopie van ID kaart of paspoort van de leerling, i.v.m. Burgerservicenummer (BSN)

 

Leerlingen die wonen in Den Haag (inclusief Voorburg en Rijswijk)

  • Van de basisschool krijgt u een aanmeldformulier (voorblad en formulier ter ondertekening) en een scholenlijst. Deze formulieren zijn ook nodig bij de aanmelding en dient u ook mee te nemen.

 

Leerlingen die niet in Den Haag wonen (maar bijvoorbeeld in Delft of Pijnacker/Nootdorp)

  • U krijgt van de basisschool een aanmeld-/adviesformulier met een unieke aanmeldcode. Deze dient u mee te nemen naar de aanmelding. Wij hebben voor u een voorkeurs-scholenlijst zodat u meerdere Haagse scholen kunt opgeven indien u dat wilt (zie het te downloaden aanmeldformulier voor leerlingen op een basisschool buiten de regio BOVO Haaglanden)
  • Indien uw basisschool niet met een unieke aanmeldcode werkt dan heeft u het schooladviesformulier nodig en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit).
  •  

 

Hoe werkt het?

U ondertekent het aanmeldformulier, wij maken een kopie die u mee naar huis krijgt. De gegevens worden door ons ingevoerd in Onderwijs Transparant. Vanuit Onderwijs Transparant krijgt u vervolgens een bevestigingsmail van uw aanmelding.

 

Bericht over toelating

Gedurende de aanmeld- en behandelperiode (van 24 februari tot en met 5 april) mogen we geen mededelingen doen over de plaatsing van uw zoon/dochter.

Op vrijdag 6 april wordt u door de BOVO geïnformeerd of uw zoon/dochter geplaatst is op het Montaigne Lyceum.

 

Vervolg

Alle geplaatste leerlingen worden op woensdag 6 juni bij ons op school uitgenodigd om alvast kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en de mentor van volgend schooljaar.