Kennismakingslesjes 

 

Net als in de afgelopen jaren nodigen we de leerlingen van groep 8 uit om kennis te  maken met onze school en met de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. We willen via deze lesjes een idee geven hoe het is om op het Montaigne Lyceum op school te zitten. We hebben een programma opgesteld waarbij leerlingen bijvoorbeeld een lesje talen volgen, of een lesje volgen in het atelier of laboratorium en/of werken in het leerdomein. 

 

Het is mogelijk dat de basisschool al is aangemeld (klassikaal). Indien dat niet het geval is kunnen leerlingen die niet met de school komen zich individueel inschrijven voor de kennismakingslesjes via een mail naar info [at] montaignelyceum.nl (subject: aanmelding%20individuele%20leerling%20kennismakingslesjes%2017%20januari, body: Graag%20meld%20ik%20(naam%20leerling)%3A%0A%0Anaam%20basisschool%3A%0A%0Aaan%20voor%20de%20kennismakingslesjes%20van%20donderdag%2017%20januari%202019.%0A%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A)

 

We hebben voor leerlingen die niet met de hele klas komen onderstaande datum gereserveerd:

  • Donderdag 17 januari 2019                van 13.30-15.15 uur

 

Voor de kerstvakantie versturen we een bevestiging van de aanmelding.