Alles wat je wil weten

Menu

Online informatieavond & workshops 21 januari

Tijdens de informatieavond die dit jaar online vanuit huis gevolgd kan worden laten we u door middel van workshops kennismaken met het Montaigne Lyceum. Via onderstaande link kunt zich aanmelden voor de informatieavond en kiezen uit een aantal workshop. Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Klik hier voor het reserveren voor de online informatieavond en workshops

U kunt kiezen uit de volgende workshops

Een dag uit het leven van een Montaigne leerling. Veel ouders vinden het bijzonder inzichtgevend om van ons te horen hoe een dag van een leerling er nou concreet uitziet. We laten u studiewijzers zien waar onze leerlingen mee werken, we vertellen over het portfolio, de manier waarop we leerlingen helpen zich te ontwikkelen in de richting van zelfstandigheid en kritisch denken en beantwoorden uw vragen. Deze bijeenkomst is altijd het meest populair en kunt u dus op verschillende plekken volgen.

Cambridge Engels. Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een groot voordeel bij vervolgstudies en toekomstige banen. In de onderbouw is Cambridge Engels daarom een vast onderdeel van het lesprogramma en in de bovenbouw kun je ervoor kiezen. In de klas wordt uitsluitend Engels gesproken. Cambridge Engels kan worden afgesloten met een landelijk examen op verschillende niveaus. Het diploma van het hoogste niveau geeft rechtstreeks toegang tot een Engelstalige universiteit in het buitenland.

Zorg en begeleiding. De zorgcoördinator ondersteunt mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen met een vraag voor onderwijsondersteuning, sociaal-emotionele aandachtspunten of gedragsproblemen. Daarbij kan ze in overleg met de mentor ook bijvoorbeeld een intern begeleider inschakelen voor kortdurende hulp op school. De zorgcoördinator stuurt het interne zorgteam aan dat bestaat uit twee intern begeleiders en de anti-pestcoördinator/maatschappelijk werker.

Gymnasium. Het gymnasium is een gewilde opleiding, omdat gebleken is dat gymnasiasten ook bij andere vakken in het voordeel zijn door de kennis en vaardigheden die ze bij Latijn en Grieks opdoen. Bij de moderne talen is woorden leren makkelijker voor hen. Ook krijgen zij sneller en beter inzicht in de grammatica. Het vertalen van Latijnse en Griekse teksten gebeurt aan de hand van grammaticale regels. Hierdoor wordt het analytisch denken gestimuleerd en dat is een voordeel bij het leren van exacte vakken.

Mavo (havo in 6 jaar). Een deel van de mavo-leerlingen wil graag doorstromen naar de havo in plaats van naar het mbo. Het Montaigne Lyceum wil deze doorstroom soepel laten verlopen en biedt mavo-leerlingen die graag willen doorstromen daarvoor begeleiding aan. We noemen dit programma: de havo in zes jaar (4 jaar mavo, gevolgd door 2 jaar havo).

Technisch Ontwerpen. In het vak technisch ontwerpen leren wij onze leerlingen hoe ontwerpers in de industrie werken aan de hand van de standaard ontwerpcyclus. Het vak bevat praktische opdrachten waarbij leerlingen rond deze ontwerpcyclus ook leren plannen, samenwerken, problemen oplossen en presenteren. Daarnaast is dit het vak waarbij leerlingen technologische ontwikkelingen toepassen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 3d-printers of diverse ontwerpsoftware om tot mooie resultaten te komen.


Voor de havo- en vwo-afdeling kunnen wij in het schooljaar 2021-2022 alle plaatsbare leerlingen met een havo advies, een havo/vwo advies of een vwo advies aannemen.