Welkom op het Montaigne

Menu

Kennismaken en aanmelden

Een keuze maken voor een nieuwe middelbare school doe je niet zomaar. Het is logisch dat je, ook in corona-tijd, graag rond wilt kijken en andere leerlingen wilt spreken om zo echt een gevoel te krijgen bij de school. Daarom hebben wij onze kennismakingslesjes en onze open dag zo georganiseerd dat je corona-proof en dus op een veilige manier gewoon naar de school toe kunt komen. Voor alle activiteiten die georganiseerd worden hanteren wij vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM.

Kennismakingslesjes met de basisschool

Net als in de afgelopen jaren nodigen we de leerlingen van groep 8 uit om kennis te maken met onze school en met de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. Dit jaar zijn al onze kennismakingslesjes georganiseerd op een dag dat onze eigen leerlingen er niet zijn, met uitzondering natuurlijk van de leerlingen die helpen met de rondleiding.
We vinden het juist nu belangrijk om je via deze kennismakingslesjes een idee te geven hoe het is om op het Montaigne Lyceum op school te zitten. We hebben een programma opgesteld waarbij leerlingen bijvoorbeeld een lesje talen volgen, of een lesje volgen in het atelier of laboratorium en/of werken in het leerdomein. De lesjes vinden plaats in onze ruime domeinen.

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich ook individueel inschrijven voor de kennismakingslesjes via een mail naar info@montaignelyceum.nl. Graag dan de naam van de leerling en de basisschool vermelden.
We hebben voor leerlingen die niet met de hele klas komen onderstaande datum gereserveerd. Leerlingen die aangemeld worden en van een zelfde school komen zetten we zoveel mogelijk bij elkaar in een groep.
* donderdag 14 januari 2021                van 13.30-15.00 uur
Voor de kerstvakantie versturen we een bevestiging van de aanmelding. Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar info@montaignelyceum.nl

Er hoeft geen keuze te worden gemaakt uit de lessen, er worden er verschillende aangeboden. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.