Aannamebeleid Montaigne Lyceum 2019-2020

 

Grondslag/identiteit

Het Montaigne Lyceum is een interconfessionele school die alle leerlingen welkom heet.

 

Aangeboden schoolsoorten

 • Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (Kader)
 • Vmbo theoretische leerweg (Mavo)
 • Havo
 • Vwo (atheneum)
 • Vwo (gymnasium)

 

Capaciteit

 

Het Montaigne Lyceum heeft plaats om 220 leerlingen aan te nemen.

 

Kader

 22 leerlingen (1klas)

Mavo

 52 leerlingen (2 klassen)

Havo

 56 leerlingen (2 klassen)

Vwo

 90 leerlingen (3 klassen)

 


Uitzondering geldt voor de kader-klas, hiervoor geldt een ongedeeld kader-advies.
We plaatsen leerlingen met een gedeeld advies in de klas met het hogere niveau. In overleg met de basisschool kunnen we hiervan afwijken.

 

Voorrangsregels

Bij over-aanmelding voor een bepaald niveau past het Montaigne Lyceum onderstaande voorrangsregel toe:

 • voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-) zus op het Montaigne Lyceum

 

Werkwijze bij loting

Bij over-aanmelding voor een bepaald niveau wordt na toepassing van de voorrangsregel geloot onder de overige aanmeldingen voor dat niveau. Hiervoor komt (indien nodig) een notaris op school.

 

 

Het aannamebeleid voor 2019-2020 kunt u hiernaast downloaden (.pdf)

 

 

Aanmelden op het Montaigne Lyceum

 

De procedure en het tijdpad voor het aanmelden op het Montaigne Lyceum zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure. Meer informatie hierover vindt u op www.bovohaaglanden.nl

 

 

Contact

 • Wanneer u vragen heeft over de aanmeldprocedure dan kunt u contact opnemen met Manon Verschoor via m.verschoor [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20met%20betrekking%20tot%20de%20aanmeldprocedure)
 • Heeft u vragen over de aanmelding voor onze havo en vwo brugklassen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider Stefan Stad via s.stad [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20m.b.t.%20aanmelding%20havo%20en%20vwo%20brugklassen)
 • Heeft u vragen over de aanmelding voor onze kader en mavo klassen dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider vmbo Maurice van der Made via m.vandermade [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20aanmelding%20kader%2Fmavo)
 • Heeft u vragen over passend onderwijs of ons ondersteuningsprofiel dan kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator Ellen de Keyser via e.dekeyser [at] montaignelyceum.nl (subject: informatie%20m.b.t.%20passend%20onderwijs%20of%20ondersteuningsprofiel%20Montaigne%20Lyceum)

 

 

Wat is nodig om uw zoon/dochter aan te melden op het Montaigne Lyceum?

 

Leerlingen die wonen in Den Haag (inclusief Voorburg en Rijswijk)

 • Van de basisschool krijgt u een aanmeldformulier (voorblad en formulier ter ondertekening) en een schoolkeuzeformulier. Deze formulieren zijn ook nodig bij de aanmelding en dient u dan ook mee te nemen.
 • Kopie van ID kaart of paspoort van de leerling, in verband met controle burgerservicenummer (BSN)

 

Leerlingen die niet in Den Haag wonen (maar bijvoorbeeld in Delft, Voorburg of Pijnacker/Nootdorp)

 • U krijgt van de basisschool een adviesformulier met een unieke aanmeldcode. Deze dient u mee te nemen naar de aanmelding. Wij hebben voor u een schoolkeuzeformulier zodat u meerdere Haagse scholen kunt opgeven indien u dat wilt. 
 • Indien uw basisschool niet met een unieke aanmeldcode werkt dan heeft u het schooladviesformulier nodig en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit).
 • Kopie van ID kaart of paspoort van de leerling, in verband met controle burgerservicenummer (BSN)

 

Hoe werkt het?

U ondertekent het aanmeldformulier. De gegevens worden door ons ingevoerd in Onderwijs Transparant. Vanuit Onderwijs Transparant krijgt u vervolgens een bevestigingsmail van uw aanmelding.

 

Bericht over toelating

Gedurende de aanmeld- en behandelperiode mogen we geen mededelingen doen over de plaatsing van uw zoon/dochter.

Op donderdag 4 april 2019 wordt u door de BOVO geïnformeerd of uw zoon/dochter geplaatst is op het Montaigne Lyceum.

 

Vervolg

Alle geplaatste leerlingen worden aan het eind van het schooljaar bij ons op school uitgenodigd om alvast kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en de mentor van volgend schooljaar.