Ziek melden

 

 

Ziekmelding door ouders via Magister

 

Op het Montaigne Lyceum wordt vanaf 8 januari 2018 een nieuwe functie in Magister (web- en app-versie) getest.

Hiermee kunt u als  ouder zelf uw kind/kinderen ziekmelden. Dit is een aanvulling op het telefonisch ziekmelden. 

Tijdens de testperiode zullen wij steekproefsgewijs ouders bellen om te vragen naar de ervaring van het digitaal melden en of er verbeterpunten zijn.

 

Enkele opmerkingen:

  • Ziekmeldingen kunnen alleen voor ‘vandaag’ of ‘morgen’, zolang de leerling ziek is moet er dus elke dag een melding gedaan worden
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk; bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie. Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder ‘Afwezigheid’
  • Ziekmeldingen door ouders kunnen alleen worden verwijderd door de school.

 

 

YouTube video van hoe dit werkt via Magister Web:
https://youtu.be/WPbugkkgZXg
 

Een papieren handleiding kunt hiernaast downloaden.

 

 

Zodra de leerling weer hersteld is en naar school komt, moet hij de eerste dag een herstelbriefje meenemen en afgeven bij de balie. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

 

 

 

Telefonische ziekmelding

 

Bellen is ook nog mogelijk om een leerling ziek te melden. Wij verzoeken u dat elke dag aan ons door te geven, tussen 07.45 en 08.15 uur, telefoon 015-3619140.

 

Zodra de leerling weer hersteld is en naar school komt, moet hij de eerste dag een herstelbriefje meenemen en afgeven bij de balie. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

 

Het herstelbriefje is aan de rechterkant van deze pagina te downloaden.