Leerling afwezig melden

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over het ziekmelden, herstel, kort verzuim en verlof.

 

Ziekmelding door ouders via Magister

 

Op het Montaigne Lyceum wordt vanaf 8 januari 2018 een nieuwe functie in Magister (web- en app-versie) getest.

Hiermee kunt u als  ouder zelf uw kind/kinderen ziekmelden. Dit is een aanvulling op het telefonisch ziekmelden. 

Tijdens de testperiode zullen wij steekproefsgewijs ouders bellen om te vragen naar de ervaring van het digitaal melden en of er verbeterpunten zijn.

 

Enkele opmerkingen:

  • Ziekmeldingen kunnen alleen voor ‘vandaag’ of ‘morgen’, zolang de leerling ziek is moet er dus elke dag een melding gedaan worden
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk; bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie. Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding.
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder ‘Afwezigheid’
  • Ziekmeldingen door ouders kunnen alleen worden verwijderd door de school.

 

YouTube video van hoe dit werkt via Magister Web:
https://youtu.be/WPbugkkgZXg
 

Een papieren handleiding kunt hiernaast downloaden.

 

Zodra de leerling weer hersteld is en naar school komt, moet hij de eerste dag een herstelbriefje meenemen en afgeven bij de balie. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

 

 

Telefonische ziekmelding

 

Bellen is ook nog mogelijk om een leerling ziek te melden. Wij verzoeken u dat elke dag aan ons door te geven, tussen 07.45 en 08.15 uur, telefoon 015-3619140.

 

Zodra de leerling weer hersteld is en naar school komt, moet hij de eerste dag een herstelbriefje meenemen en afgeven bij de balie. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

 

Herstelbrief

 

Is uw kind ziek geweest en nu weer beter? Laat het ons weten door middel van het herstelformulier dat u aan de rechterkant van deze pagina kunt downloaden.

 

Verzuim

 

Heeft uw kind een afspraak bij de dokter of tandarts? Vult u dan een verzuimbrief in. 

Wij willen u vragen om planbare afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

 

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u het verzuimformulier downloaden
 

Bijzonder verlof

 

Een verzoek voor bijzonder verlof buiten de schoolvakantie dient tijdig schriftelijk te worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden.

 

Voor de toekenning van bijzonder verlof zijn wij als school gebonden aan de regels van de wet leerplicht. In de folder aan de rechterkant van de pagina kunt u lezen welke situaties wel en welke situaties niet als bijzonderverlof gezien mogen worden.

 

Meer informatie kunt u vinden op de site van uw woongemeente.