Schoolfeesten

Feesten kunnen we goed op het Montaigne Lyceum! Want ook dat past bij ons motto ‘leren met elkaar’. Docenten en leerlingen organiseren drie keer per jaar een schoolfeest. Het eerste is alleen voor de eerste- en tweedejaars leerlingen en vindt plaats aan het eind van de introductieweek en wordt in ons schoolgebouw gehouden. Het kerstagala in december is een feest voor leerlingen vanaf klas vier. Het laatste feest is voor alle leerlingen van onze school toegankelijk en vindt plaats op aansprekende locaties buiten de school.

 

Rondom het schoolfeest gelden de volgende regels:

  • De schoolfeesten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 0.00 uur stipt. Het brugklasfeest eindigt om 23.00 uur.
  • De deuren zijn een half uur open. Dat wil zeggen dat de leerlingen tussen acht en half negen naar binnen kunnen. Een half uur voor het eind van het schoolfeest gaan de deuren weer open.
  • Er wordt geen alcohol geschonken. En omdat de school en het schoolterrein rookvrij zijn, wordt er vanzelfsprekend niet gerookt.
  • Introducés zijn niet toegestaan, tenzij anders vermeld.  
  • Als leerlingen besluiten om eerder het schoolfeest verlaten, geldt het principe: ‘weg is weg’. Dit betekent dat de leerling die het gebouw verlaat niet bij de school of bij de feestlocatie mag blijven hangen en ook niet een tweede keer naar binnen mag.
  • Het is niet ongewoon wanneer u uw kind komt ophalen van het schoolfeest. Veel ouders doen dat. Het is wel van belang, dat u uw kind niet later dan 0.00 uur ophaalt.
  • Leerlingen die zich niet aan de regels houden, sturen wij naar huis. Het kan zijn dat u wordt gebeld om uw kind op te komen halen. U ontvangt in ieder geval altijd bericht van school. De school is namelijk verantwoordelijk voor het goed verlopen van het schoolfeest.

 

Waar de school niet verantwoordelijk voor is

Sommige leerlingen vertellen thuis dat ze naar het schoolfeest gaan, maar gaan dan ergens anders naartoe. Ook zijn er leerlingen die wel op het schoolfeest verschijnen, maar na korte tijd weggaan om met hun vrienden een feestje te bouwen. Uiteraard kan de school hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Bij vragen hierover kunt u terecht bij de mentor, coach of teamleider van uw kind.