Reizen / Internationalisering

 

Eén van onze uitgangspunten is ‘leren in de wereld’. Dat past prima bij de internationalisering van onze maatschappij. Kennis en begrip van andere landen en culturen zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Reizen is interessant, wij verbreden de horizon van leerlingen, ontginnen nieuwe interessegebieden en dragen bij aan het vergroten van hun culturele bagage. Het gaat hierbij zowel om kleine als grote excursies.

 

De reizen die we organiseren vinden plaats in het kader van themaweken, een vakles of vakoverstijgende projecten. Hierbij valt te denken aan een historische wandeling door Delft of een eerste kennismaking met de politiek op het Binnenhof. Tevens stimuleren we onze leerlingen om zelf op pad te gaan. Een uitstapje naar Leiden voor een interview met een universitaire docent over het onderwerp van het profielwerkstuk is hier een mooi voorbeeld van.

 

Naast de korte uitstapjes kent het Montaigne Lyceum ook meerdaagse reizen. Al onze brugklassers hebben in oktober een uiterst actieve kampweek. In dezelfde periode gaat 3kader naar Duitsland. De leerlingen uit 3mavo maken een stedentrip naar Barcelona. De leerlingen uit 4havo gaan naar Londen en 5vwo gaat naar Rome.