Projectonderwijs

 

Elk schooljaar organiseren we diverse themaweken of excursies. Deze sluiten aan bij ons motto ‘leren van jezelf, leren met elkaar, leren in de wereld’. We organiseren leuke en leerzame excursies en workshops en laten leerlingen uit verschillende klassen met elkaar samenwerken aan een project. Ieder project heeft een thema. Voorbeelden van thema’s zijn vinexwijk en levensbeschouwing.

 

Tijdens de themaweken volgen leerlingen een alternatief rooster en ontvangen zij een aftekenkaart van het project. Leerlingen kunnen aan het einde van een schooljaar alleen overgaan naar een volgende klas als alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld.

 

 

Montaigne Projecturen in mavo onderbouw

 

In het reguliere rooster van de mavo onderbouw zijn uren opgenomen voor projecten, de zogenaamde Montaigne Projecturen. Tijdens deze uren krijgen de leerlingen speciaal geschreven, uitdagende onderzoeksopdrachten. Hiermee gaan ze gedurende enkele weken hard aan de slag, meestal in een klein groepje. Bij de eerste opdrachten worden ze stap voor stap begeleid, zodat ze leren om te gaan met een onderzoeksvraag. Zodra ze het aankunnen krijgen ze meer sturing en zelfstandigheid, maar altijd onder regie van de docent. Voorbeelden van dergelijke onderzoeksprojecten zijn duurzaamheid, een groen schoolplein en het ontwerpen van kinderspeelgoed.