Project leerKRACHT

 

Het Montaigne Lyceum stond aan de wieg van de Stichting leerKRACHT. Dit project is een samenwerkingsproject dat in 2012 is voortgekomen uit een rapport van McKinsey: from good to great. Het is gericht op systematische en inspirerende verbetering van het onderwijs. De school als lerende organisatie, doordat docenten bij elkaar op lesbezoek gaan, samen lessen voorbereiden en resultaten systematisch meten en bespreken. De doelstelling is: elke dag een beetje beter. Kijk voor meer informatie op: www.stichting-leerkracht.nl.