Cambridge Engels
 

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Een perfecte beheersing van de Engelse taal levert voordelen op bij vervolgstudies en toekomstige banen. Om die reden biedt het Montaigne Lyceum Cambridge Engels aan en plaatsen we eerstejaars havo- en vwo-leerlingen in een zogenaamde Cambridge Class. Dit houdt in dat leerlingen een uur extra per week Engelse les krijgen en dat uitsluitend Engels wordt gesproken in het vwo en zo veel mogelijk tijdens de lessen op de havo. Dit vak wordt tot het examen aangeboden. In de onderbouwperiode is dit een vast onderdeel van het lesprogramma, in de bovenbouw een uitbreiding op het reguliere programma Engels. Een 4vwo-leerling vertelt in dit filmpje haar persoonlijke verhaal over hoe de Engelse taal je positie in de toekomst kan versterken.

 

Cambridge-diploma

Naast het vwo of havo-diploma kunnen leerlingen die ‘Cambridge Engels’ volgen, ook het Cambridge Advanced Certificate behalen. Dit examen nemen wij in het voorexamenjaar af. Het diploma geeft leerlingen rechtstreeks toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen. Het maakt bovendien het volgen van een buitenlandse stage makkelijker.

 

Studiereis York

In het eerste jaar maken de brugklassers van havo en vwo een tweedaagse reis naar York om daar kennis te maken met de Engelse taal en cultuur.

 

Kosten

De lessen Cambridge Engels zijn gratis. Aan de excursies, de studentenuitwisseling en het Cambridge-examen zijn wel kosten verbonden.